Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/imakombo.com/public_html/wp-content/plugins/newsletters-lite/wp-mailinglist-plugin.php on line 3707
Terms & Conditions | I'm A Kombo

Terms & Conditions

I’M A KOMBO’s SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (UK version below)

Du handler med I’M A KOMBO ApS, cvr nr. 32769608. I’M A KOMBO ApS har eksisteret siden 1. februar 2010. Vores kontor, køkken og spiserum er beliggende i Kødbyen: Høkerboderne 12 (over gården) – DK 1712 København V. Vi kan kontaktes på info@imakombo.com og på telefon 61662520 (Bo) eller 40975134 (Lasse).
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle reservationer og bookinger til I’M A KOMBOs arrangementer. Du kan reservere plads til arrangementer hos os eller du kan booke os til et arrangement hos dig via socialact.dk eller via mail. Når du har indtastet din bestilling thesocialact.dk, kan du til enhver tid ændre i din bestilling, inden du accepterer den. Det gør du ved at bruge tilbagetasten på din computer.

1. Arrangementer hos I’M A KOMBO
1.1 Når du bestiller plads til et arrangement hos os, skal du udfylde formularen på vores booking site thesocialact.dk. Når du har indtastet din bestilling, kan du til enhver tid ændre i din bestilling, inden du accepterer den. Det gør du ved at bruge tilbagetasten på din computer. Alternativt kan du sende os en e-mail. Efter din bestilling modtager du en bekræftelse på din bestilling på den email, du har oplyst eller afsendt fra.
1.2 Bekræftelsen fungerer som din billet til arrangementet. Hvis der ikke umiddelbart er plads til det pågældende arrangement, vil du få det oplyst i forbindelse med bekræftelsen. Du er selv ansvarlig for, at oplysningerne på bekræftelsen er tilstrækkelige til at identificere dig, så du kan få adgang.
1.2.1 Bekræftelsen vil indeholde følgende informationer: kontaktinformationer på os, informationer om din registrering, betalingsmåde, information om at du altid kan få din registrering rettet og oplysning om, at fortrydelsesretten er ophørt.
1.3 Ved modtagelsen af bekræftelsen bør du straks kontrollere, at der er tale om det korrekte arrangement, korrekt dato og tidspunkt og det korrekte antal pladser.
1.4 Vi sender en yderligere e-mail ud ca. en uge inden afholdelse af arrangementet med anmodning om, at du genbekræfter din bestilling. Hvis du ikke genbekræfter, mister du din plads/pladser, men er fortsat forpligtet til at betale for deltagelsen.
1.4.1 Hvis du ikke medbringer bekræftelse til arrangementet sammen med behørig legitimation, har vi ret til at afvise dig.
1.5 Vi har ret til at aflyse et arrangement, hvis der er for få tilmeldinger eller ved sygdom. Vi kan aflyse helt frem til en time før start.
1.5.1 I tilfælde af aflysning kan du vælge at blive flyttet til et anden arrangement med ledige pladser eller at få din billet refunderet, hvis den er forudbetalt.
1.5.2 Vi aflyser overfor dig på det telefonnummer eller på den e-mail, du har opgivet til os.
1.6 Refundering af forudbetalt billet sker, når du har oplyst os dit kontonummer. Vi refunderer ikke gebyrer til PBS og andre betalingsrelaterede gebyrer.
1.7 Du har ret til senest 10 hverdage før arrangementet skal afholdes at aflyse eller flytte din deltagelse til en anden dag, hvis der er ledige pladser.
1.8 Du er i forbindelse med dit køb forpligtet til at oplyse en gyldig og funktionsdygtig e-mail.
1.9 Er der noget galt med din bestilling, beder vi dig kontakte os, så vil fejlen straks blive rettet.
1.10 Ved særarrangementer hos I’M A KOMBO finder vilkårene under pkt. 2 med undtagelse af pkt. 2.4 samt pkt. 3 og 4.2.–4.4.anvendelse.
1.10.1 Særarrangementer er alle skræddersyede arrangementer, som ikke fremgår som et fast arrangement på enten imakombo.com eller thesocialact.dk.

2. Arrangementer hos dig eller på en location
2.1 Du kan booke I’M A KOMBO til et arrangement hos dig eller på en location ved at ringe til os eller sende en e-mai. I bookingen bør du minimum oplyse kuvertantal, tidspunkt og sted.
2.2 Først når vi har bekræftet din booking, er der indgået en bindende aftale.
2.3 Når bookingen er bekræftet, kan et arrangement hos dig eller på en location kun ændres på vilkår, som fremgår nedenfor eller hvis I’M A KOMBO skriftligt giver sit udtrykkelige samtykke hertil.
2.3.1 Ændringer i kuvertantal skal godkendes skriftligt af I’M A KOMBO senest 7 dage før arrangementet er aftalt til at skulle afholdes. Ændring af kuvertantallet kan aldrig ske under det minimum, som er anført i tilbuddet. Hvis ændring sker til under minimum, vil det medføre en ny forhøjet pris for arrangementet.
2.3.2 Hvis du annullerer/afbestiller et arrangement mindre end 14 dage før det skal afholdes, er du altid forpligtet til at betale 50 % af den aftalte pris. Dette skyldes, at I’M A KOMBO tidligt starter forberedelserne og at personaleplaner bliver fastlagt, så det passer med dit arrangement.
2.3.3 Hvis du annullerer/afbestiller et arrangement mindre end 7 dage før det skal afholdes, er du altid forpligtet til at betale 100% af den aftalte pris.
2.4 Ved arrangementer hos dig eller på en location skal køkkenet altid være ryddeligt og rengjort, så det er umiddelbart tilgængelig for os. Opfylder køkkenet ikke disse krav, afregner vi vores merudgift til at rydde op og gøre rent, og du må forvente en senere start på dit arrangement. Vi afleverer dit køkken ryddet og rengjort.
2.5 Ændring af tidspunkt og sted for arrangementet, kan kun ske med I’M A KOMBOs udtrykkelige skriftlige samtykke.
2.6 Vi har ret til at aflyse et arrangement hos dig eller på en location ved sygdom. Vi kan aflyse helt frem til 3 dage før det aftalte tidspunkt eller vi kan overlade gennemførelsen til en samarbejdspartner.
2.6.1 Vi aflyser overfor dig på det telefonnummer eller på den e-mail, du har opgivet til os.

3. Fortrydelsesret
3.1 Du skal være opmærksom på, at der gælder specielle regler for fortrydelsesret, når det drejer sig om spiseoplevelser, jf.”Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2, jf. § 9, stk., 2 nr. 2a” køb af en event er ikke omfattet af fortrydelsesretten, hvis det fremgår hvilken dag eventen skal udføres” samt ”køb af madbilletter er ikke omfattet af fortrydelsesretten.”
3.2 Det betyder, at hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, du har tilmeldt dig, eller ikke kan afholde et arrangement, du har bestilt, på grund af sygdom eller andre forhold, kan du ikke få dine penge tilbage.
3.3 Ved arrangementer hos os, har du ret til at overdrage din billet/bekræftelse til en anden person, forudsat at denne anden person har en mail med fra dig, hvor du har videresendt bekræftelsen og skrevet, at personen deltager i stedet for dig.

4. Betaling og priser
4.1 Ved arrangementer hos I’M A KOMBO har du mulighed for at betale med Dankort på aftenen for afholdelse af arrangementet eller kontant.
4.1.1 Du finder informationer om vores betalingskortgebyrer her.
4.1.2 Vores priser er eksklusiv omkostninger til betalingskortgebyrer, som varierer alt efter hvor meget, du køber for. Udover betalingskortgebyrer er der ingen ekstra omkostninger.
4.1.3 Aftaler vi, at du skal have tilsendt en faktura, vil denne forfalde til betaling senest 8 dage efter arrangementets afholdelse. Ved manglende rettidig betaling forbeholder vi os retten til at kræve renter efter rentelovens bestemmelser.
4.2 Ved arrangementer hos dig eller på en location kan vi bede om 50% forudbetaling.
4.2.1 Fakturaer udstedt for arrangementer hos dig eller på en location forfalder altid til betaling senest
8 dage efter arrangementets afholdelse.
4.2.2 Ved manglende rettidig betaling forbeholder vi os retten til at kræve renter efter rentelovens bestemmelser.
4.3 Ved indbetaling på faktura skal du altid indtaste fakturanummeret i emnefeltet, så vi kan se, du har betalt.
4.4 Alle priser er opgivet inklusiv moms og moms udgør 20% af det samlede beløb, du har betalt.

5. Persondata
5.1 Den dataansvarlige for indsamling af personhenførbare data er I’M A KOMBO ApS.
5.2 Vi bruger ikke cookies, når du bestiller.
5.3 Vi anvender log statistik med det formål at sikre, at der ikke sker misbrug af vores tjeneste.
5.4 Vi opbevarer kun informationer om dig, du selv har givet os.
5.5 Vi opbevarer dine profilinformationer, indtil du selv nedlægger din profil. Du kan til enhver tid rette og slette i dine profilinformationer.
5.6 Vi anvender kun dine profilinformationer til det, du udtrykkelig har givet os lov til, samt til at vise tilpassede annoncer, når du logger ind.
Disse handelsbetingelser er gældende fra 1 november 2012

UK Version:

You are doing business with I’M A KOMBO ApS, a Danish private limited company, with company registration no. (CVR-nr.) 32769608. I’M A KOMBO was incorporated on February 1st, 2010 in Copenhagen, Denmark. Our office, our kitchen and our dining facility are located in K¯dbyen: Høkerboderne 12 (over gården), DK-1712 København V. You can contact us at info@imakombo.com or on cell phone no. +45 61662520 (Bo) or +45 40975134 (Lasse).
These general business terms and conditions apply to all reservations or bookings for I’M A KOMBO events. You can make reservations for our in-house events or book us for your own events through www.thesocialact.dk or via e-mail. When placing orders through www.thesocialact.dk, you can change the details of that order by using your backspace key at any time before you submit the order.

1. In-house events
1.1 When making a reservation for an in-house event at I’M A KOMBO, we kindly ask you to fill out the order form on www.thesocialact.dk. When placing orders through www.thesocialact.dk, you can change the details of that order by using your backspace key at any time before you submit the order. If after submitting the order you wish to make changes to that order, please send us an e-mail listing the changes as soon as possible. After submitting the order you will receive an order confirmation via e-mail to the e-mail address provided by you on the order form.
1.2 The order confirmation will serve as your ticket for the event. If the event you have requested is fully booked, you will be informed of this in the order confirmation. The customer must ensure that the information on the order confirmation is sufficient for us to identify you.
1.2.1 The order confirmation will contain the following information; (i) our contact details, (ii) details on your order registration, (iii) terms and method of payment, (iv) information on how to make changes to your order and (v) a notification informing you that once your order was confirmed, your right of cancellation ceased.
1.3 Immediately upon receipt of the order confirmation, please ensure that you have been registered for the right event, on the right date and with the correct number of settings.
1.4 About one week before the event, you will receive an e-mail requesting you to re-confirm your reservation. If you do not re-confirm, you may lose your reservation, but not your obligation to pay for the order.
1.4.1 Please bring your order confirmation and appropriate id to the event. If you fail to show an order confirmation and appropriate id, we reserve the right to refuse you.
1.5 We reserve the right to cancel an event if there are too few reservations or due to illness up to one hour before the event.
1.5.1 If we are forced to cancel an event, you will be given the choice between re-booking another, available event or, if you have paid in advance, a refund.
1.5.2 Cancellations will be notified to you via the phone no. or the e-mail address provided by you on the order form.
16. Refunds will be paid as soon as we have received account details from you. We will not refund any fees, charges, interest or similar related to your payment that you may have paid to a bank, credit card issuer or similar.
1.7 You have the right to cancel or re-schedule (if seats are available) your participation in an event up until 10 business days prior to the event.
1.8 When submitting an order, you are obligated to provide us with a valid and existing e-mail address.
1.9 If you discover any errors in your order confirmation, please contact us immediately and we will make the necessary corrections.
1.10 For special events at I’M A KOMBO, the provisions in clause 2 (save clause 2.4), clause 3 and clause 4.2-44 shall apply.
1.10.1 Special events are all tailored events which are not listed as a recurring event on either www.imakombo.com or www.thesocialact.dk.

2. Events at your own premises or on location
2.1 You can book I’M A KOMBO for an event at your own premises or on location by calling us or sending us an e-mail. In your initial e-mail, please provide as much information concerning the event as possible and, as minimum, information on the number of settings, the time and date of the event and the location.
2.2 If we confirm your booking, the booking is considered to be a legally binding agreement.
2.3 Once the booking has been confirmed, an event at your own premises or on location can only be changed on the terms and conditions stipulated below or by written consent to such changes from I’M A KOMBO.
2.3.1 Changes to the number of settings must be informed to and approved by I’M A KOMBO no later than 7 days prior to the date of an event. If accepted, I’M A KOMBO will confirm the changes in writing. If you request that the number of settings is changed to a number lower than that stipulated in the order confirmation, the price of the event may increase.
2.3.2 Due to the fact that I’M A KOMBO starts the planning and scheduling of an event well in advance and will have invested substantial resources into your event at an early stage, you must pay 50% of the agreed price on the order confirmation, if you cancel within 14 days of the date of the event.
2.3.3 If you cancel an event within 7 days of the date of the event, you must pay 100% of the agreed price on the order confirmation.
2.4 When catering for events at your premises or on location, the kitchen facilities must be tidy, clean and immediately available to us. If the kitchen facilities do not meet these criteria, any added expenses related to cleaning and tidying up will be added to the total price. If cleaning and tidying up is required, a delay in our delivery of the agreed order must be expected. We will return the kitchen facilities tidy and clean.
2.5 Changes to the time and location of a confirmed event can only happen with I’M A KOMBO’s express written consent.
2.6 We reserve the right to cancel an event at your premises or on location on grounds of illness. In case of illness, I’M A KOMBO can cancel the event up until three days prior to the event or decide entrust a business partner with the completion of the event, at I’M A KOMBO’s discretion.
2.6.1 A cancellation of the event will be communicated on the phone no. or e-mail address you provided on your initial order.

3. Right of cancellation
3.1 Please be aware that the right of cancellation concerning the dining experiences offered by I’M A KOMBO are regulated by the Act on Certain Agreements with Consumers (Lov om visse forbrugeraftaler), section 17(2) ref. section 9(2)(ii)(a), pursuant to which events booked for specific dates or ‘food vouchers’ are not covered by a right of cancellation.
3.2 In accordance with the provisions of the Act on Certain Agreements with Consumers, I’M A KOMBO will not offer any refund if you are unable to attend, host, participate or similar in an event due to illness or otherwise.
3.3 Tickets or confirmations for participation in our in-house events can be assigned to another person, provided that this other person provides an e-mail from you forwarding the confirmation e-mail and in which you confirm the assignment.

4. Prices and terms of payment
4.1 Our in-house events can be paid by either credit card (Dankort) or cash at the event.
4.1.1 Information on our credit card fees can be found here.
4.1.2 The prices stated on your order confirmation do not include credit card fees, charges or similar, which may vary dependant on the purchase price. Apart from possible credit card fees, charges or similar, no other costs are added to the final price given in the order confirmation, unless such costs have been agreed between the parties.
4.1.3. If we agree to provide you with an invoice in lieu of credit card or cash payment, such invoice must be settled no later than eight days after the date of the event. Invoices not duly settled will accrue interest from the last date of payment pursuant to the relevant provisions of Danish law (Renteloven).
4.2 For events at your premises or on location, we reserve the right to demand a pre-payment of 50% of the price on the order confirmation.
4.2.1 Invoices for events at your premises or on location must be settled no later than eight days after the date of the event.
4.2.2 Invoices not duly settled will accrue interest from the last date of payment pursuant to the relevant provisions of Danish law (Renteloven).
4.3 When settling an invoice please provide the invoice number in the reference field, in order for us to identify your payment.
4.4 All prices are including Danish value added tax (VAT). Danish VAT amounts to 20% of the price of the order.

5. Personal information
5.1 I’M A KOMBO is responsible for the collection of
personal information in connection with any order with I’M A KOMBO.
5.2 We do not use cookies when you order.
5.3 We use log statistics only to prevent abuse of our websites and services.
5.4 We only keep such personal information on you as you have provided us with.
5.5 We will keep personal information on you in our customer database until such time when you delete your profile from our website. You can at any time delete your profile in part or in full.
5.6 We only use your personal information for such services to which you have expressly agreed and to provide relevant adds when you log on to our site.
These general terms and condition shall apply from November 1st, 2012.
In case of any inconsistencies between the Danish and the English language general business terms and conditions, the Danish language version shall apply.